not available se
not available 2 3
www.solunetti.fi
taso 3

Radioisotoopit

Radioaktiivista puoliintumisaikaa (radioactive half-life, T1/2) käytetään radioisotoopin epävakauden mittarina. Puoliintumisaika, jona aikana aineen radioaktiivisuus vähenee puoleen, vaihtelee radioisotoopista riippuen 10-7 sekunnista jopa miljardeihin vuosiin. Esimerkiksi tritiumin puoliintumisaika on noin 12 vuotta, kun taas hiilen 11C-isotoopilla se on 20 minuuttia. Radioisotooppien biologinen puoliintumisaika on kuitenkin radioaktiivista puoliintumisaikaa huomattavasti lyhyempi, koska radioaktiiviset aineet poistuvat elimistöstä hajoamalla sekä aineenvaihdunnan seurauksena.

 
 
Saavutettavuusseloste