not available se
not available 2 3
www.solunetti.fi
taso 2

Radioisotoopit

Atomi ja sen kemialliset ominaisuudet määräytyvät ytimessä olevien positiivisesti varautuneiden protonien lukumäärällä. Vedyllä on yksi, heliumilla kaksi, litiumilla kolme protonia jne. Saman alkuaineen atomit voivat kuitenkin erota toisistaan niiden sisältämien neutroneiden lukumäärän perusteella. Atomeja, joilla on sama määrä protoneja (ts. sama järjestysluku), mutta eri määrä neutroneita, poikkeavat toisistaan massaluvultaan. Niiden kemialliset ominaisuudet ovat kuitenkin samat. Näitä atomeja kutsutaan toistensa isotoopeiksi. Esimerkiksi tavallisen vedyn massaluku on 1, deuteriumin 2 ja tritiumin 3. Näistä ainoastaan tritium (3H) on radioaktiivinen.

 

Jos isotoopeilla on epävakaa atomiydin, ne pyrkivät hajoamaan toisen alkuaineen energialtaan pienemmiksi ydinlajeiksi, ts. ne ovat radioaktiivisia. Kun atomi hajoaa, energia vapautuu hiukkassäteilynä (alfa- ja betasäteily) ja/tai sähkömagneettisena säteilynä (gammasäteily). Biologisessa tutkimuksessa yleisimmin käytettyjä isotooppeja ovat beta-säteilijät, joita käytetään hyödyksi nestetuikespektrometriassa sekä autoradiografiassa.

 
 
Saavutettavuusseloste