not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Monoklonaalisten vasta-aineiden tuottaminen

Monoklonaalisella vasta-aineella tarkoitetaan yhden antigeenin tietylle epitoopille spesifistä vasta-ainetta, joka on yhdestä B-imusolusta peräisin olevan, identtisen solukloonin tuottamaa. Koska vasta-ainetta tuottavat B-imusolut pystyvät kasvamaan vain rajoitetun ajan soluviljelmässä, monoklonaalisten vasta-aineiden tuottamisessa käytetään apuna keinotekoisia soluhybridejä. Näissä nk. hybridoomasoluissa yhdistyvät haluttua vasta-ainetta tuottava B-imusolu sekä pahanlaatuinen ja jatkuvasti jakautuva myeloomasolu.

 

 

Monoklonaalisten vasta-aineiden tuotto aloitetaan immunisoimalla hiiri halutulla kohdeantigeenillä. Eläimen annetaan tuottaa vasta-aineita, minkä jälkeen perna poistetaan ja hajotetaan yksittäisiksi soluiksi. Solut fuusioidaan myeloomasolujen kanssa, ja muodostuneet hybridoomasolut valikoidaan erilleen fuusioitumattomista soluista käyttämällä selektiivistä kasvatusliuosta, jossa ainoastaan fuusioituneet solut pystyvät kasvamaan.

 

 

Koska pernakudoksen imusolut tuottavat vasta-aineita saman antigeenin eri epitoopeille, jokaisen yksittäisen hybridoomasolun muodostamaa solukloonia viljellään muista erillään, ja solukloonit testataan. Haluttua monoklonaalista vasta-ainetta tuottavaa solukloonia voidaan kasvattaa joko soluviljelmässä tai sopivassa kohde-eläimessä, ja tuottaa näin suuria määriä vasta-ainetta.

 

 

 
 
Saavutettavuusseloste