not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Kuva

BCL-proteiiniperhe apoptoosin säätelyssä


Videon solu on transfektoitu vihreällä fluoresenssilla leimatulla Bax-proteiinilla (Bax-GFP-fuusioproteiini). Lisäksi solun mitokondriot on leimattu TMRM-värillä (tetrametyylirodamiinimetyyliesteri), joka erottuu normaaleissa mitokondrioissa punaisena mutta katoaa mitokondrion depolarisoituessa.

Videossa nähdään Bax-proteiini ensin tasaisesti jakautuneena solulimaan, jolloin mitokondriot erottuvat punaisina. Bax-proteiinin lokalisoituessa mitokondrioiden pinnalle (kirkkaampien vihreiden pisteiden muodostuminen) aiheuttaa mitokondrioiden depolarisaation, mikä havaitaan punaisen värin katoamisena. Mitokondrioiden depolarisoiduttua solu kutistuu ja kuolee apoptoottisesti.

 
 
Saavutettavuusseloste