en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
back
solunetti solubiologia sanasto
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia

O

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö kaikki


OdontoblastiHammasluuta tuottava emosolu. Odontoblastit sijaitsevat valmiissa hampaassa hammasluun ja hammasytimen välissä.
OkasolukerrosIhon orvaskedessä tyvikerroksen päällä oleva solukerros, jonka solut ovat ulokkeellisia ja kiinni toisissaan desmosomien välityksellä.
Okazakin fragmenttiDNA:n replikaatiossa ns. jälkimmäisen juosteen (lagging strand) synteesissä muodostuva yksinauhainen, noin 2000 nukleotidin mittainen DNA-fragmentti, joka liittyy kovalenttisesti toisiin Okazakin fragmentteihin replikaation edetessä.
Oksidatiivinen fosforylaatioMitokondrion sisäkalvolla tapahtuva soluhengityksen aerobinen vaihe, jossa elektronien siirtyminen NADH:lta ja FADH2:lta elektroninsiirtoketjuun (hengitysketjuun) tuottaa vettä ja ATP:tä. Oksidatiivinen fosforylaatio tuottaa aerobisissa soluissa noin 90 % ATP:stä.
OligodendrosyyttiKeskushermoston hermotukikudoksen solutyyppi, joka tuottaa myeliiniä.
Oligomeeriuseammasta kuin kahdesta rakenneyksiköstä koostuva rakenne
OligonukleotidiMuutaman (3-10) nukleotidin mittainen nukleiinihappoketju.
Oligosakkariditoisiinsa liittyneiden sokerimolekyylien muodostama rakenne. Oligosakkaridi voi periaatteessa pienimmillään olla kahden monosakkaridin muodostama disakkaridi, mutta useimmiten rakenne sisältää monia sokeriketjuja. Oligosakkaridit ovat yleensä haaroittuvia rakenteita
OnkogeenitSyöpägeenit. Koodaavat proteiineja, jotka aiheuttavat solujen normaalin kasvukontrollin menettämisen ja kiihdyttävät solujen proliferaatiota.
OosyyttiVarhaismunasolu, munasolun emosolu.
OrvaskesiIhon uloin verisuoneton epidermi, joka muodostuu kerrostuneesta levyepiteelistä. Orvaskedessä voidaan erottaa viisi kerrosta: tyvikerros, okasolukerros, jyväiskerros, kirkassolukerros (vain paksussa ihossa) ja marraskesi.
OsmoosiVeden diffuusio puoliläpäisevän kalvon lävitse.
OsteoblastiLuun kasvuvaiheessa luuta muodostava jakautumiskykyinen solu, joka osallistuu myös luun kalsifikaatioon.
OsteoklastiSuuri, monitumainen luuta hajottava solu.
OsteoniLuun rakenneosa, joka muodostuu verisuonikanavasta (Haversin kanava) sekä sitä ympäröivistä luulamelleista.
OsteosyyttiLuulamelleissa sijaitseva luun uudistamiseen osallistuva kypsä luusolu, joka on muodostunut osteoblasteista ja joka on kokonaan luumatriksin ympäröimä. Osteosyytit ovat yhteydessä toisiinsa pitkien ja ohuiden haarakkeiden välityksellä.
OvulaatioKypsän munasolun vapautuminen munasarjasta munarakkulan puhjettua

 
 
Saavutettavuusseloste