en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
back
solunetti solubiologia sanasto
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia

D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö kaikki


D-soluSyn. delta-solu. Haiman Langerhansin saarekkeiden solutyyppi, joka erittää vereen somatostatiinia.
DaltonDalton (Da) on molekyylien kokoon liittyvä yksikkö, joka vastaa melko tarkkaan molekyylimassan yksikköä (atomimassaa).
DeleetioKromosomimutaatio, jossa tietty kromosomisegmentti ja sen sisältämät geenit ovat hävinneet genomista esim. kromosomin katkeamisen seurauksena. Deleetion seurauksena vastinkromosomissa olevat resessiiviset alleelit tulevat fenotyypissä näkyviin jo yksinkertaisina (hemitsygotia).
Delta-soluSynonyymi D-solu. Haiman Langerhansin saarekkeiden solutyyppi, joka erittää vereen somatostatiinia.
DendriittiHermosolun tuojahaarake. Dendriitit ovat hermoimpulsseja vastaanottavia rakenteita, jotka ovat yleensä lyhyitä ja runsaasti haarottuneita. Yhdessä hermosolussa dendriittejä voi olla yhdestä useisiin kymmeniin.
DendriittisoluFagosytoiva solu, joka siirtyy mm. imusolmukkeisiin ja toimii antigeenin esittelyssä aktivoiden T-soluja.
DentiiniHammasluu, joka muodostaa hampaan rungon.
DepolarisaatioSolun sisäpuolen ja ulkopuolen välisen jännite-eron pienentyminen ionikanavien toiminnan seurauksena.
DesmosomiMacula adherens. Useissa mekaaniselle stressille altistuvissa kudoksissa esiintyvä vyömäinen tai kiekkomainen soluliitos, jossa vierekkäisten solujen solukalvot ovat paksuuntuneet ja solujen välinen tila on noin 30 nm. Solujen solukalvoja liittävät yhteen kadheriinit (desmogleiini ja desmokolliini), jotka ovat muiden adheesioproteiinien välityksellä yhteydessä solutukirangan välikokoisiin säikeisiin.
DiafyysiPitkän luun varsiosa.
DiakineesiMeioosin ensimmäisen profaasin viides ja viimeinen vaihe, jossa kromosomit saavuttavat täyden pakkautumisasteensa. Tumakotelo häviää ja tumasukkula muodostuu.
DiasyyliglyseroliLipidi, joka muodostuu fosfolipidien pilkkoutuessa vasteena solunulkoisiin ärsykkeisiin ja toimii siten solun toisiolähettinä.
DifferentiaalisentrifugointiJaottelusentrifugointimenetelmä, jossa erilaisin g-arvoin sedimentoituvat hiukkaset erotellaan toisistaan peräkkäisillä ajoilla.
DiffuusioMolekyylien liike matalamman pitoisuuden suuntaan.
DimeeriKahdesta rakenneyksiköstä koostuva rakenne. Homodimeerissä rakenneyksiköt ovat samanlaiset, heterodimeerissä erilaiset.
DiploidinenKaksinkertainen sarja kromosomeja, jonka seurauksena kutakin geeniä on kaksi kopiota.
DiploteeniMeioosin ensimmäisen profaasin neljäs vaihe. Diploteenissa kromosomit pakkautuvat edelleen, ja homologisten kromosomien muodostamissa pareissa kiasmat näkyvät ristimäisinä muodostumina.
DisakkaridiKahden kemiallisesti yhteensitoutuneen sokeriyksikön muodostama rakenne.
DISCDeath Inducing Signaling Complex. Kuolonreseptorien, adaptoriproteiinien ja kaspaasien yhdessä muodostama apoptoosikoneiston käynnistävä proteiinikompleksi.
Distaalinen tubulusMunuaistiehyen Henlen lingon jälkeinen osa, joka kuljettaa virtsan kokoojaputkeen. Distaalinen tubulus säätelee virtsan vesi- ja elektrolyyttitasapainoa sekä happo-emästasapainoa.
DNADNA koostuu peräkkäin ketjumaisesti sitoutuneista ns. deoksiribonukleotideista, DNA-molekyylien koko voi vaihdella esim. kymmenistä nukleotideista miljooniin.
DomeeniMakromolekyylien (esim. polypeptidien, proteiinien) kiinteä, rakenteellisesti erottuva alue, jolla on usein jokin toiminnallinen erikoistehtävä.
DyneiiniMoottori-valkuaisaine, joka ATP:sta saatavan energian avulla kuljettaa lastia mikrotubuluksia pitkin solun ääreisosista kohti tumaa.

 
 
Saavutettavuusseloste