en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
back
solunetti solubiologia sanasto
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia

H

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö kaikki


HarjareunusSyn. sukasauma. Suolen sisäpinnan epiteelisolujen mikrovillusten muodostama rakenne, joka vaikuttaa valomikroskoopilla tarkasteltuna sukasista muodostuneelta reunukselta.
HemidesmosomiSyn. Puolidesmosomi. Pistemäinen soluliitos epiteelisolun basaalipinnalla, joka kiinnittää epiteelisolun sen alla olevaan tyvikalvoon.
Henlen linkoMunuaistiehyen ohuin proksimaalisen ja distaalisen tubuluksen välinen osa, jossa tapahtuu primaarivirtsan väkevöitymistä.
HerakalvoSyn. Serosa. Elimistön onteloiden (mm. vatsakalvon- ja keuhkopussinontelon) sisäpintaa verhoava yksinkertaisen levyepiteelin ja sidekudoksen muodostama kalvo, joka verhoaa myös ruumiinonteloissa olevia sisäelimiä.
HerkkyysImmunologiaan perustuvissa värjäysmenetelmissä herkkyydellä tarkoitetaan antigeeniin sitoutuneen merkkiaineen määrää alkuperäiseen antigeenimäärään verrattuna. Herkkyys kuvastaa värien negatiivisten tulosten puuttumista.
HeterodimeeriKahdesta rakenneyksiköstä koostuva rakenne, jonka molemmat yksiköt ovat rakenteeltaan erilaisia.
HeterokromatiiniKromatiinin osa, jolla on tiukka, kompakti rakenne interfaasivaiheessa. Heterokromatiini sijaitsee tuman reuna-alueilla.
HeterotrofiToisenvarainen eliö, joka saa biosynteettisiin reaktioihin tarvitsemansa hiilen orgaanisista yhdisteistä.
HiilihydraatitOrgaanisia molekyylejä, joihin lukeutuvat yksinkertaiset sokerit (monosakkaridit) ja multisakkaridipolymeerit. Hiilihydraatit toimivat energiavarastoina ja solun rakenteellisina komponentteina.
HistonitHistonit ovat eukaryoottien konservoituneita DNA:ta sitovia emäksisiä proteiineja, joita on viisi: H1, H2A, H2B, H3 ja H4. Histonit H2A, H2B, H3 ja H4 muodostavat kahdeksan molekyylin ytimen, jonka ympärille DNA kiertyy muodostaen nukleosomin. Histoni H1 sijaitsee nukleosomin ulkopuolella.
hnRNAHeterogeeninen tuman RNA. Ainoastaan tumassa esiintyviä lähetti-RNA:n esimuotoja, jotka ovat kooltaan noin 80S tai 50 000 nukleotidia. Edustavat eri (heterogeenisia) nukleotidisekvenssejä.
HohkaluuTiiviin luun alla sijaitseva luun sienimäinen sisäosa.
HoloentsyymiRakenteellisesti täydellinen ja katalyyttisesti aktiivinen entsyymi, johon on liittyneenä koentsyymi ja/tai yksi tai useampi metalli-ioni.
HomodimeeriKahdesta rakenneyksiköstä koostuva rakenne, jonka molemmat yksiköt ovat rakenteeltaan samanlaisia.
HorisontaalisoluSilmän verkkokalvossa sijaitseva hermosolutyyppi, joka säätelee valoaistin- ja bipolaarisolujen toimintaa.
HybridoomaKasvainsolun ja vasta-ainetta tuottavan imusolun somaattinen fuusio. Hybridoomasoluja käytetään monoklonaalisten vasta-aineiden tuottamiseen soluviljelmässä.
HydrofiilinenVesihakuinen, vettä suosiva eliö tai aine.
HydrofobinenVettä karttava eliö tai aine.
HypofyysiSynonyymi Aivolisäke

 
 
Saavutettavuusseloste