not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Kuva

Nelilokeroinen sydän 2
   

Nelilokeroinen sydän

Sydänputken mutkistuminen käynnistyy päivinä 22-23. Eteisaiheet kiertyvät ja nousevat valtimorungon tasolle. Lopullinen eteisten ja kammioiden sijainti saavutetaan päivänä 28. Eteisväliseinän kaksivaiheinen (septum primum, septum secundum) kehitys käynnistyy ennen kammioväliseinän (septum interventricularis) muodostumista.  Eteisväliseinä ja sen sikiöaikainen aukko (soikea ikkuna; foramen ovale) ovat muodostuneet viikolla 6, jolloin kehittyvät myös eteis-kammioläpät. Kammioväliseinä sulkeutuu viikolla 8. Neuraalipienan solut muodostavat valtimorunkoon väliseinän, joka mahdollistaa aortan (aorta) ja keuhkovaltimorungon (truncus pulmonalis) eriytymisen. Sydämen kiertyessä aortta ja keuhkovaltimorunko risteävät. Soikean ikkunan ja valtimokäytävän lisäksi sikiökautisena verenkierron oikoreittinä toimii laskimotiehyt (ductus venosus), maksan ohittava napalaskimon (vena umblicalis) haara.

Sydänputki kiertyy mutkalle, jolloin eteisten aiheet (*) nousevat kammioaiheitten (5) yläpuolelle. Päivät 23-35.

1 = ventraaliaortan haarautumiskohta

2 = valtimorunko

3-4 = valtimopullistuma

5 = kammion aihe

6 = valtimopullistuman ja kammioaiheen välinen painauma

7 = eteis-kammio -kanava

8-10 = neuraalipienan solut muodostavat valtimorunkoon väliseinän, jolloin aortta ja keuhkovaltiorunko eriytyvät

11 = pullistuma, joka osallistuu kammioväliseinämän muodostukseen.