fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Luu polku Luutuminen polku Välillinen luutuminen
taso 1

sivusto123
Luutumisvyöhykkeet (Mallory-Azan -värjäys)
   
sivusto123
Välillinen luutuminen (H&E-värjäys)
   
sivusto123
Osteomalasia
   

Välillinen luutuminen

Välillisessä luutumisessa mesenkyymisolut erilaistuvat ensin rusto-soluiksi, jotka valmistavat tulevan luun mallin mukaisen rustomuotin. Tämän jälkeen rusto käy läpi tietyt muutokset, ruston kasvuvyöhykkeet, kunnes se hajotetaan ja paikalle tulleet osteoblastit muodostavat luuta.

Ensimmäinen ruston kasvuvyöhykkeistä on lepovyöhyke, joka vastaa hyaliinirustoa, tämän jälkeen seuraa proliferaatiovyöhyke, jossa kondrosyytit jakautuvat voimakkaasti muodostaen ns. "pylväitä". Seuraavassa vaiheessa kondrosyytit kasvavat ja kypsyvät ja tätä kutsutaan hypertrofia- tai kypsymisvyöhykkeeksi. Sen jälkeen rustomatriksi kalsifioidaan, kalsifikaatiovyöhyke, minkä seurauksena kondrosyytit eivät enää saa ravinteita ja kuolevat. Lopuksi kalkkeutunut rustomatriksi hajotetaan ja osteoblastit muodostavat sen tilalle luuta.

Välillistä luutumista tapahtuu pitkissä luissa, joissa ruston kasvuvyöhykkeet on nähtävissä epifyysi- eli kasvulevyssä niin kauan kuin pituuskasvua tapahtuu.

 
 
Saavutettavuusseloste