fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
taso 1

sivusto123
Kaavakuva nefronista
   
sivusto123
Hiussuonikeränen
   

Nefroni

Molemmissa munuaisissa on noin miljoona nefronia. Nefroni on munuaisen toiminnallinen yksikkö, joka muodostaa virtsaa sekä säätelee sen koostumusta ja määrää. Nefronin rakenne voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan, munuaiskeräseen ja munuaistiehyeeseen.

Munuaiskeränen koostuu keräsen kotelosta (Bowmanin kotelo) ja sen sisäpuolella olevasta hiussuonikeräsestä (glomeruluksesta).
Munuaiskeränen muodostaa alkuvirtsan.

Munuaistiehyt (munuaistubulus) jakautuu kolmeen osaan . Tiehyen alkuosaa kutsutaan proksimaaliseksi tubulukseksi, jossa tapahtuu aineiden takaisin imeytymistä. Proksimaalisen tubuluksen jälkeistä osaa kutsutaan Henlen lingoksi. Se väkevöittää virsaa poistamalla vettä. Sen jälkeen olevaa tiehyeen osaa kutsutaan distaaliseksi tubulukseksi, joka kuljettaa virtsan kokoojaputkeen. Distaalinen tubulus ja kokoojaputki säätelevät vesi- ja elektrolyyttitasapainoa.

 
 
Saavutettavuusseloste