fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Hermosto polku Hermosyyt polku Myelinisoitumaton hermosyy
taso 1

Myelinisoitumaton hermosyy

Myelinisoitumattomassa ääreishermoston hermosyyssä yksi Schwannin solu ympäröi useaa aksonia. Schwannin solun tuma on yleensä näiden keskellä. Schwannin solussa on useita mesaksoneja. Myelinisoitumattomassa hermosyyssä ei ole Ranvierin kuroumia, vaan solut ovat tiiviisti toisiinsa liittyneitä. Myelinisoitumattomia hermosyitä on sekä keskushermostossa että perifeerisessä hermostossa. Keskushermostossa myelinisoitumattomat hermosyyt kulkevat irrallaan hermo- ja tukisolujen haarojen välissä. 


Perifeerinen hermo: poikkileikkaus, kissa, OsO4, HE, × 400

 

Suurella suurennuksella erottuu aksonin (A) tummaksi värjäytyvä myeliinituppi (M). Yksittäiset hermosyyt ovat endoneuriumin (En) ympäröimiä. Kuvassa näkyy myös joitain myeliinitupettomia aksoneita, jotka sijaitsevat tyypillisesti ryhmissä (nuoli). (Sami Purmonen, TaY)

 

En; endoneurium

A; aksoni

M; myeliinituppi

Nuoli;  myeliinitupettomia aksoneita
 
 
Saavutettavuusseloste