fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Kronisk magkatarr, översikt, H&E
   
sivusto123
Kronisk magkatarr, översikt, AB-PAS
   
sivusto123
Kronisk magkatarr, översikt, Giemsa
   
sivusto123
Kronisk magkatarr, 40x, H&E
   
sivusto123
Kronisk magkatarr, 40x, AB-PAS
   
sivusto123
Kronisk magkatarr, 200x, AB-PAS
   
sivusto123
Kronisk magkatarr, 400x, H&E
   
sivusto123
Kronisk magkatarr, 400x, Giemsa
   
sivusto123
Mahalaukku
   

Kronisk magkatarr, krooninen mahatulehdus,gastritis

Med begreppet kronisk magkatarr eller gastrit menar man att magens slemhinna har en långvarig och pågående inflammation.
Kronisk gastrit indelas enligt Sydneys indelningssystem i kroniska och speciella.
Slaget av inflammation och dess svårighetsgrad bedöms skilt för antrum och corpus.
Graden av atrofi, tarmkanalsmetaplasier och förekomsten av Helicobacter pylori beaktas också..
Kronisk gastrit indelas med ledning av dess placering i:
1. antrumgastrit
2. corpusgastrit
3. pangastrit
Dessa tre typer skiljer sig från varandra.

De viktigaste orsakerna till kronisk gastrit är:
1. förekomst av Helicobacter pylori
2. immunologiska faktorer
3. stympad mage efter operation
4. reflux från tolvfingertarmen
5. levnadsvanorna
6. ärftlighet.  

 

 

 
 
Accessibility Feedback