fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Pankreascancer, översikt
   
sivusto123
Pankreascancer, 40x
   
sivusto123
Pankreascancer, 200x
   
sivusto123
Haima
   

Pankreascancer, haimasyöpä, pancreatic cancer

Risken att få pankreascancer ökar med stigande ålder. Vid 70 års ålder är risken som störst.
Duktalt adenokarcinom är den vanligaste formen av pankreascancer.

Cancern ligger vanligen i pankreas huvuddel (caput pancreatis). Tumören är hård, grågul och saknar klara gränser mot den omgivande vävnaden. Fast tumören är ganska liten kan den ha hunnit metastasera. Tumören kan också vara encysterad. 

 
 
Accessibility Feedback