fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Crohns sjukdom, översikt
   
sivusto123
Crohns sjukdom, 40x
   
sivusto123
Crohns sjukdom, 100x
   
sivusto123
Crohns sjukdom, 400x
   
sivusto123
Paksusuoli
   

Crohns sjukdom, Crohnin tauti, Crohn´s disease

Crohns sjukdom är en kronisk och ofta återkommande inflammation i tunntarmens bakre del. Inflammationen kan vara segmenterad eller "heltäckande". Tjocktarmens högra del är också ofta skadad. Ibland ger sjukdomen upphov till en omfattande kolit dvs. tjocktarmsinflammation, distal kolit eller en omfattande tunntarmssjukdom. Tarmens vägg är vanligtvis tjock och styv.

Typiskt för Crohns sjukdom är:
1. växelvis förekommande sjuka och friska tarmavsnitt
2. att inflammationen tränger djupt ner i tarmväggen
3. djupa sprickor (fissurer)
4. fistlar
5. varhärdar

Den histologiska bilden vid Crohns sjukdom präglas av följande:
1. förekomst av granulationsvävnad
2. förekomst av sår på ytan av tarmens slemhinna
3. förekomst av kronisk inflammationsvävnad i mucosan
4. avsaknad av varhärdar i kryptorna
5. förekomst av lymfödem och kronisk inflammatorisk vävnad i submukosan
6. förändringar, som sträcker sig ofta genom hela tarmväggen. 

 
 
Accessibility Feedback