fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Adenom, adenooma, adenoma

Alla tumörer med polyper i tjocktarmen går under benämningen adenom. Såvida tumören bildar villi talar man om villöst adenom. Såvida villusstrukturer saknas och i stället långa rörformade körtelkryptor förekommer använder man benämningen tubulärt adenom. Också blandformen tubulo-villöst adenom förekommer också. Karaktäristiskt för adenom är celldysplasier av varierande grad, dvs. ofullständig celldifferentiering. Adenom anses vara premaligna. Numera anser man att karcinom i tjock- och ändtarmen utvecklas ur neoplastiska, benigna adenom. Detta är en mycket långvarig process. Utveckligen kallas adenom-karcinomsekvensen.

 

 
 
Accessibility Feedback