not available not available
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

sivusto123
Kyvetti
   
sivusto123
Spektofotometrin osat
   

Spektofotometri

Spektrofotometrin toimintaperiaate on se, että näyteliuosta valaistaan eri aallonpituuksilla, ja mitataan kuinka paljon valosta imeytyi (absorboitui) liuokseen. Spektrofotometria käytetään tyypillisesti aineen pitoisuuden määrittämiseen. Kullakin aineella on oma absorbtiomaksiminsa eli se valon aallonpituus, jolla aine tehokaimmin absorboi valoa. Tätä aallonpituutta käytetään mm. ainemäärän mittaamiseen. Mitä korkeampi on mitattavan aineen pitoisuus, sitä enemmän se absorboi valoa ja sitä suurempi on sen absorbanssi. Absorbanssilukema (A) on suoraan verrannollinen aineen pitoisuuteen (c), mittakyvetin läpimittaan (l, yleensä 1 cm) ja aineesta sekä aallonpituudesta riippuvaan ekstinktiokertoimeen, joka löytyy ekstinktiokerrointaulukoista. Kaikilla biokemiallisilla yhdisteillä on niille tyypillinen absorptiospektri ja useimmat absorboivat UV-valoa (200-400 nm), näkyvää valoa (400-700 nm) tai infrapunavaloa (>700 nm).

spektrofotometri

 
 
Saavutettavuusseloste