not available not available not available
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Autoklaavi
   
Spektrofotometri
   
Sentrifugi
   
Vaaka
   
Magneettisekoittaja
   
Vortex
   
pH- mittari
   

Laitteistot

Laboratoriossa työskentelevän täytyy tutustua huolella käyttämiensä laitteiden ohjeisiin. Useimmat laboratoriolaitteet ovat kalliita ja väärinkäytettynä voivat rikkoutua tai olla vaaraksi käyttäjälleen. Ohessa esitellään yleisimpiä laboratoriosta löytyviä laitteita.