not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Scrapie ja BSE

Scrapie

 

Scrapie on lampaissa ja joskus vuohissa esiintyvä hitaasti etenevä keskushermoston sairaus, joka on ilmeisesti saanut alkunsa Espanjassa, ja levinnyt sieltä läntiseen Eurooppaan. Scrapie-tapauksia on todettu maailmanlaajuisesti Australiaa ja Uutta-Seelantia lukuun ottamatta. Euroopassa tauti esiintyy endeemisenä. Scrapie on tunnettu jo yli 250 vuoden ajan, ja sitä pidetäänkin prionitautien perusmallina. Koska scrapiekantoja on useita, itämisajan pituus ja kliinisten oireiden kehittyminen riippuvat sekä scrapiekannasta että lampaan perimästä. Taudin kliiniset oireet vaihtelevat, mutta yleisimmin ilmenee liikehäiriöitä, vapinaa ja kutinaa. Taudin luonnollista leviämistapaa ei tunneta, mutta infektion alkuoireet viittaavat oraaliseen infektioreittiin. BSE:stä poiketen scrapie tarttuu suorassa kontaktissa yksilöstä toiseen. Sillä ei ole voitu epidemiologisissa tutkimuksissa osoittaa olevan yhteyttä ihmisen CJD-taudin kanssa. Suomen ensimmäinen scrapie-tapaus vuohessa havaittiin vuonna 2002 ja lampaassa vuonna 2004.

 

BSE

 

BSE havaittiin ensimmäisen kerran lypsykarjassa Isossa-Britanniassa vuonna 1986. Kyseessä on tyypillinen rakkulamainen aivorappeuma, jossa infektoituneen naudan aivokudoksen tuhoutuminen aiheuttaa käytöshäiriöitä, tasapaino- ja koordinaatiohäiriöitä sekä vapinaa. BSE:n alkuperäisenä lähteenä uskotaan olevan märehtijäperäisen lihaluujauhon saastuttama rehu. Lihaluujauhon käyttö on nykyisin kielletty paitsi nautaeläinten rehuissa, myös muiden elintarvikekäyttöön tarkoitettujen teuraseläinten (mm. siat, siipikarja) rehuissa. BSE:n tarttumista naudasta toiseen ei ole osoitettu, mutta Isossa-Britanniassa havaittu todennäköinen yhteys BSE:n ja CJD:n variantin (vCJD) välillä julkaistiin vuonna 1996. Suomessa on havaittu yksi BSE-tautitapaus vuonna 2001.

 
 
Saavutettavuusseloste