not available not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu / Mikrobit / Virukset / Patogeneesi / Virukset ja syöpä / Retrovirukset ja syöpä
taso 2

Retrovirukset ja syöpä

Soluja transformoivat retrovirukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: transdusoiviin, cis-vaikutteisiin ja trans-vaikutteisiin retroviruksiin.

 

Soluja akuutisti transformoivat transdusoivat retrovirukset kantavat genomissaan v-onc-geenejä, jotka ovat soluista peräisin olevien solujen c-onc-geenien homologeja. Usein v-onc geeneissä esiintyy kuitenkin pieniä sekvenssimuutoksia, joiden seurauksena niiden koodaamien onkoproteiinien rakenne ja toiminta ovat muuttuneet. v-onc-geenit saattavat esimerkiksi koodata fuusioproteiineja, joiden aminopäässä on mukana osa viruksen gag-sekvenssistä. Tämä aiheuttaa muutoksen proteiinin toimintaan sekä paikantumiseen solussa, mikä puolestaan voi johtaa solun transformaatioon.

 

Solun onkogeenit saattavat aktivoitua myös proviruksen integroituessa solun genomiin, jolloin puhutaan cis-vaikutteisista viruksista. Nämä virukset eivät itsessään sisällä onkogeenejä, mutta proviruksen integroituminen isäntäsolun genomiin voi johtaa c-onc-geenien aktivoitumiseen. Virusinfektion seurauksena onkoproteiinin normaali tuotanto solussa muuttuu joko ylituotannoksi (esim. viruspromootterin alaisena) tai sitä tuotetaan vääränä ajankohtana, jolloin solusykli häiriytyy.

 

Trans-vaikutteiset virukset aiheuttavat onkogeenien aktivoitumista koodaamalla transkriptiota aktivoivan Tax-proteiinin transkriptiota viruksen genomista. Tax-proteiini stimuloi virusgeenien transkriptiota, mutta myös monien solun geenien transkriptiota vaikuttamalla solun transkriptiotekijöiden toimintaan. Trans-vaikutteisten virusten ja syövän välisen yhteyden tutkimusta vaikeuttaa pitkä latenssiaika (jopa vuosia) transformaation ja kasvainten muodostumisen välillä.