not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Kuru

Kuru eli naurutauti on ensimmäinen ihmisen TSE-tauti, jota on tutkittu hyvin yksityiskohtaisesti. Tautia tavattiin ensimmäisen kerran Uudessa-Guineassa 1950-luvun alussa Fore-heimon jäsenten keskuudessa, jotka harjoittivat rituaalikannibalismia. Naiset ja lapset surivat edesmenneitä sukulaisiaan syömällä heidän ruumiinosiaan mukaan lukien aivot. Rituaalikäyttäytyminen selittää kurun ikä- ja sukupuolijakauman: tautia tavattiin pääasiassa naisten ja nuorten aikuisten keskuudessa, ei  koskaan lasten keskuudessa ja vain harvoin miehillä.

 

Kurun itämisaika on huomattavan pitkä, jopa yli 30 vuotta. Koska kuru vaikuttaa pikkuaivojen toimintaan, taudin oireita olivat epävakaa kävely, vapina, epäselvä puhe ja tahattomat naurunpyrskähdykset. Muista ihmisen TSE-taudeista poiketen potilailla ei yleensä esiintynyt dementiaa tai se oli lieväasteista. Oireiden ilmaannuttua tauti eteni nopeasti, ja johti kuolemaan 6-12 kuukauden kuluessa.

 

Kuru-tapausten lukumäärä laski nopeasti, kun rituaalikannibalismia alettiin vastustaa voimakkaasti 1950-luvun lopulla. Epidemian huippu ohitettiin 1960-luvulla.

 
 
Saavutettavuusseloste