not available not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu / Mikrobit / Virukset / Patogeneesi / Virukset ja syöpä / DNA-virukset ja syöpä
taso 2

DNA-virukset ja syöpä

Retroviruksista poiketen kasvaimia aiheuttavilla DNA-virusten onkogeeneillä ei esiinny homologeja soluissa. Yleisesti ottaen DNA-virusten onkoproteiinien toiminta on rajoitetumpaa kuin retroviruksilla, ja niiden transformoiva vaikutus kohdistuu pääosin solusyklin säätelyn menettämiseen.

 

Suurin osa DNA-virusten onkoproteiineista on tumassa esiintyviä DNA:n replikaation säätelyyn osallistuvia proteiineja, kuten adenovirusten E1A + E1B, Simian virus 40:n T-antigeeni sekä papilloomavirusten E5-, E6- ja E7-proteiinit. Nämä proteiinit sitoutuvat solujakautumista negatiivisesti sääteleviin proteiineihin (mm. p53 ja Rb) estäen niiden normaalin toiminnan.