not available se
not available 2 3
www.solunetti.fi
taso 2

Creutzfeldt-Jacobin tauti

Creutzfeldt-Jacobin tauti on yleisin ihmisiä infektoiva TSE-tauti, jonka aiheuttajana pidetään nykykäsityksen mukaan prionia. Tavallisimmin tauti ilmenee 60-65-vuotiailla ihmisillä, ja se etenee nopeasti: 90% taudin saaneista menehtyy vuoden sisällä. Creutzfeldt-Jacobin tautia esiintyy maailmanlaajuisesti noin yksi potilastapaus miljoona henkeä kohti vuodessa. Tautiin ei ole toistaiseksi parannuskeinoa. Jotkin laboratoriotutkimukset ovat osoittaneet, että nautojen BSE:n ja sporadisen CJD:n välillä olisi yhteys, mutta epidemiologiset havainnot eivät toistaiseksi tue väitettä. 

 

Taudin ensioireina ilmenee muistiongelmia, käytöshäiriöitä, tasapaino-, koordinaatio- sekä näköhäiriöitä. Taudin edetessä oireet pahenevat nopeasti. Dementia, persoonallisuusmuutokset, pakkoliikkeet sekä sokeutuminen kuuluvat taudinkuvaan. Muista neurologisista häiriöistä (mm. Alzheimerin ja Huntingtonin taudit) poiketen CJD etenee huomattavasti nopeammin. Oireet johtuvat aivojen hermosolujen progressiivisesta kuolemasta ja prioniproteiinin infektiivisen muodon (PrPSc) kertymisestä aivoihin.

 

CJD:n diagnosoinnissa voidaan käyttää apuna aivosähkökäyrän tulkintaa, aivo-selkäydinnesteen analyysiä ja aivojen magneettikuvausta. Näillä on merkitystä lähinnä muiden neurologisten sairauksien poissulkemiseksi, ja varma diagnoosi voidaan tehdä vain aivokudoksen neuropatologisessa tutkimuksessa. Aivokudoksen mikroskooppinen tarkastelu paljastaa sairauden aiheuttamat tyypilliset kudosmuutokset: pienirakkulaista arpeutumaa aivojen harmaassa aineessa (etenkin isoaivokuorella), hermosolujen katoa ja gliasoluista muodostuvaa arpikudosta.

 
 
Saavutettavuusseloste