not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Kuva

Pienisoluinen karsinooma Näyte
   
Pienisoluinen karsinooma 40x
   
Pienisoluinen karsinooma 400x
   
Keuhko
   

Keuhkoputken pienisolusyöpä (carcinoma parvocellulare bronchi) 400x

Kasvainsolujen tumat ovat pieniä ja yleensä jyvämuotoisia, joskus nähdään tumat muotoutuneena, toisiaan vasten lomittuneina (laatikko). Mitooseja tavataan suhteellisen runsaasti (nuolenkärjet). Tulehdussolukkoa on myöskin kasvainsolukkojen välissä. 400x suurennos, HE-värjäys.