fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Adenooma (adenoma)

Paksusuolen polyyppimaisista kasvaimista käytetään nimeä adenooma. Mikäli kasvain muodostaa villusrakenteita puhutaan villoosista adenoomasta. Mikäli villusrakenteita ei nähdä ja todetaan pitkiä, putkimaisia rauhaskryptia limakalvolla, käytetään nimitystä tubulaarinen adenooma. Edellä mainittujen sekamuoto on ns. tubulovilloosi adenooma. Adenooman tunnusomainen piirre on vaihtelevan asteinen soludysplasia, millä tarkoitetaan epätäydellistä solujen erilaistumista. Adenoomia pidetäänkin selvästi premaligneina. Nykyään katsotaan, että paksu- ja peräsuolen karsinooma syntyy useimmiten neoplastisesta, benignistä adenoomasta vuosia kestävän kehityskulun kautta. Kehitystä nimitetään adenooma-karsinoomasekvenssiksi.

 
 
Saavutettavuusseloste