fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 1

Kohdun limakalvoon uppoutuminen

Alkiorakkulan kiinnittyminen etenee loppuun toisen viikon aikana. Kahdeksantena vuorokautena blastokysti on osittain uppoutunut kohdun limakalvoon. Alkionystyn (embryoblastin) kohdalla blastokystiä ympäröivät trofoblastisolut ovat erilaistuneet kahdeksi kerrokseksi: 1) sisemmän kerroksen sytotrofoblasteiksi, jotka ovat yksitumaisia soluja ja 2) ulomman kerroksen synsytiotrofoblasteiksi, jotka monitumaisia soluja ilman tarkkoja solurajoja. Sytotrofoblasteissa voidaan havaita jakaantumista osoittavia mitoosikuvioita, kun taas synsytiotrofoblasteissa niitä ei ole. Täten sytotrofoblastit jakaantuvat ja vaeltavat synsytiotrofoblasti-kerrokseen, jossa ne yhdistyvät toisten kerroksen solujen kanssa.

Alkionysty (sisäsolumassa) siirtyy kohti alkion kiinnittymiskohtaa, jolloin sen pinnassa alkiorakkulan onteloon päin olevat solut litistyvät ja muodostavat ensimmäisen alkiokerroksen, jota kutsutaan endodermiksi. Sen soluja nimitetään hypoblasteiksi.


 
 
Saavutettavuusseloste