fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 2

Toinen viikko

Munanjohtimen ja kohdun erittämät kasvutekijät ja muut liukoiset, bioaktiiviset aineet säätelevät alkion toimintaa sen matkalla munajohtimesta kohdunseinämää kohti. Munasolun ketto peittää alkion reseptoreita tässä vaiheessa, mutta keton irrotessa uusia reseptoreita tulee esiin, joiden avulla alkion vuorovaikukset kohdun limakalvon pinnan valkuaisaineiden kanssa johtaa jukstakriiniseen viestinvälitykseen. Kun alkiorakkula työntyy epiteelin läpi limakalvoon, sen kosketus tyvikalvon ja sen alla olevan soluväliaineen kanssa aktivoi integriini-välitteisen trofoblastisolujen kiinnittymisen kohdunseinämään. Intergriinit tunnistavat soluväliaineesta erityisesti laminiinia ja fibronektiiniä sitoutuen niihin.


 
 
Saavutettavuusseloste