not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Luurankolihassolutyypit

Luustolihassolut voidaan luokitella nopeasti ja hitaasti supistuviksi moottoriproteiini myosiinin ATPaasiaktiivisuuden perusteella. Inkuboitaessa luustolihaksesta leikattuja jääleikkeitä happamassa (pH 4.3) puskurissa nopeasti supistuvien solujen ATPaasiaktiivisuus inhiboituu, mutta hitaasti supistuvien aktiivisuus säilyy. Aktiivisuus voidaan todentaa histokemiallisella myosiinin ATPaasiaktiivisuuteen perustuvalla värjäyksellä, jossa hitaasti supistuvat solut värjäytyvät ruskeiksi.

 

 
 
Saavutettavuusseloste