not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
Kuva

Kaavakuva

Alkuvirtsa muodostuu munuaiskeräsessä, kun hiussuonikeräsen (Hi) seinämien läpi suodattuu plasmaa Bowmanin kapseliin (B). Alkuvirtsa kulkeutuu Proksimaaliseen tubulukseen, jossa sen koostumusta muokataan aktiivisesti. Sokerit ja proteiinit imeytyvät alkuvirtsasta aivan proksimaalisen tubuluksen alussa. Henlen lingossa (H) virtsa väkevöityy veden siirtyessä hiussuonistoon. Virtsa kuitenkin laimenee, kun se nousee Henlen lingon nousevaa osaa ylöspäin kohti distaalista tubulusta (DT). Distaalinen tubulus ja kokoojaputket (CT) säätelevät virtsan koostumusta ja tilavuutta tarpeen mukaan.

 
 
Saavutettavuusseloste