fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Endokriiniset rauhaset
taso 1

Yleistä endokriinisistä rauhasista

Endokriiniset rauhaset koostuvat erittävien solujen saarekkeista ja tuottavat useita erityyppisiä singnaalimolekyylejä, joita kutsutaan hormoneiksi. Rauhasten tuottamat hormonit kulkeutuvat kohdesoluihinsa veren mukana, minkä vuoksi rauhasissa on erittäin runsas verisuonisto.

Endokriinisten rauhasten tuottamat hormonit, jotka eivät pääse siirtymään kohdesolun solukalvon läpi solun sisään, tarttuvat solun pinnalla oleviin reseptoreihin, jotka välittävät hormonin tuoman viestin eteenpäin. Pienet rasvaliukoiset hormonit, jotka kykenevät läpäisemään solukalvon, sitoutuvat puolestaan suoraan solun sisällä oleviin (tuma)reseptoreihin. Reseptorit ovat spesifisiä tietylle hormonille, minkä vuoksi kukin hormoni sitoutuu ja vaikuttaa vain omiin kohdesoluihinsa. Endokriinisten rauhasten tuottamat hormonit säätelevät yleensä solunsisäisiä aineenvaihduntatapahtumia.


 
 
Saavutettavuusseloste