not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

sivusto123
Varoitusmerkit
   

Vaaralliset aineet

Monet laboratoriokemikaalit ovat myrkyllisiä, räjähdysherkkiä, syövyttäviä tai helposti syttyviä. Nämä on yleensä merkitty varoitusmerkillä. Merkkien perusteella on helppo etsiä tarkemmat käsittelyohjeet työturvallisuustiedotteista.

Myrkyllisimmät kemikaalit on yleensä laboratorioissa varastoitu lukolliseen myrkkykaappiin. Säteilyvaaraa aiheuttavat radioaktiiviset aineet säilytetään radioaktiiviseen työskentelyyn varatuissa tiloissa. Mahdollisia ihmiselle vaarallisia taudinaiheuttajia sisältäviä (biohazard) materiaaleja käsitellään erityisen varoen käyttäen suojakäsineitä ja jätteet varastoidaan erikseen. Tällaisia materiaaleja voivat olla mm. ihmisestä otetut näytteet, geenimuunnellut organismit (GMO), virukset ja bakteerit.

Jätteiden käsittely on laboratoriossa tarkkaa. Kaikkia jäteliuoksia ei voi kaataa viemäriin niiden myrkyllisyyden tai esimerkiksi räjähdysvaaran vuoksi. Siksi laboratorioissa on yleensa erilaisia keräysastioita tällaisille liuoksille. Säteilyvaaralliset ja biologista vaaraa aiheuttavat jätteet kerätään aina erikseen. 

 
 
Saavutettavuusseloste