not available not available
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Termejä

Atomipainot alkuaineille löytyvät alkuainetaulukosta.

Molekyylipaino eli moolimassa on aineen molekyylikaavan osoittamien atomipainojen summa. Molekyylipainon (M) yksikkö on g / mol. Molekyylipaino on yleensä merkitty purkin etikettiin.

Ainemäärän (n) yksikkö on mooli. Atomipainoa tai molekyylipainoa vastaava määrä ainetta sisätää yhden moolin ainetta.Esim. 18 g vettä (H2O) sisältää yhden moolin vesimolekyylejä, koska veden molekyylipaino on18,0 g / mol. On kuitenkin huomattava, että yksi mooli vettä sisältää kaksi moolia vetyatomeja jayhden moolin happiatomeja.

Konsentraation (c) yksikkö on mol / l. Tätä yksikköä (mol / l) ilmaistaan myös tunnuksella M. Liuoksen konsentraatiosta puhuttaessa ilmaistaan konsentraatio molaarisuutena. Kun liuos sisältää yhden moolin ainetta yhdessä litrassa liuotinta, on liuos 1molaarinen ja merkitään 1 M. Konsentraationsymbolina voidaan käyttää cmerkin lisäksi myös hakasulkuja [ ] eli c (aine X) tai [aine x].

Molaarisuuksissa, kuten myös muissa mittayksiköissä, käytetään usein etuliitteitä, jollon vältytään liiallisilta nollilta suureessa. Useimmin käytettyjä etuliitteitä ovat

giga mega kilo milli mikro nano piko
G M k m μ n p
1x109 1x106 1x103 1x10-3 1x10-6 1x10-9 1x10-12

Esim. laimennossarjalla, jossa laimennetaan 1 M liuosta aina 1:1000 saadaan molaarisuuksiksi 1 M, 1 mM, 1 μM, 1 nM, 1 pM... liuokset.

pHarvokuvaa liuoksen happamuutta, joka riippuu liuoksen vetyionien määrästä. Kun veteen liuotetaan happoa, siitä irtoaa vetyioneja eli protoneita (H+). pHasteikko on negatiivislogaritminen. Se tarkoittaa happamuuden kymmenkertaistumista, kun pH laskee yhden yksikön verran. pH = log[ H+] Hapot, emäkset ja suolat hajoavat vesiliuoksessa sähköisesti varautuneiksi ioneiksi. Puhdas vesi ionisoituu H+ ja OH(hydroksyyli) ioneiksi siten, että näiden konsentraatio on 107 M, joten veden pH on 7 eli neutraali. Liuoksia, joiden pH on alle 7 sanotaan happamiksi ja joiden pH on yli 7 sanotaan emäksikiksi. Puskurilioksien koostumus on sellainen, ettei niiden pH muutu pienistä happotai emäslisäyksistä. Puhtaalla vedellä ei ole puskurikapasiteettia.

 
 
Saavutettavuusseloste