not available not available
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

sivusto123
Pipetointi automaattipipetillä
   

Automaattipipetit

Mäntää pyörittämällä saat määrättyä pipetoitavan nestetilavuuden, joka näkyy näytössä pipetin kyljessä. Pipettiin merkittyä säätövaraa esim. 50 -200 µl ei saa ylittää tai alittaa. Tällöin pipetin kalibraatio (pipetit on säädetty pipetoimaan täsmälleen oikea määrä) täytyy tehdä uudestaan.

Pipetoinnin vaiheet:

  1. valitse oikean tilavuusalueen pipetti
  2. säädä mäntää pyörittämällä haluttu tilavuus
  3. paina kärki pipettiin
  4. paina mantää kunnes tunnet vastuksen
  5. vie kärki pipetoitavaan liuokseen mäntä alas painettuna
  6. vapauta mäntä rauhallisesti kärki koko ajan liuoksessa, luos imeytyy kärkeen
  7. nosta pipetti pois liuoksesta mäntä yläasennossa ja siirrä kohdeastiaan
  8. paina mäntää ensimmäisen vastuksen ohi aivan pohjaan asti, liuos vapautuu kärjestä
  9. nosta pipetinkärki nesteestä mäntä alaspainettuna
  10. vapauta mäntä ja poista kärki

Pidä huoli että pipetin kärki on pipetoitaessa kohdenesteessä, eikä esimerkiksi ilmassa sen yläpuolella. Tämä on erittäin tärkeää pieniä liuosmääriä pipetoitaessa, sillä pipetoitava "tippa" voi jäädä roikkumaan pipetin kärkeen. Tyhjään putkeen pientä määrää pipetoitaessa voi "tipan" pipetoida esim. putken seinämään.  

 
 
Saavutettavuusseloste