not available not available se
1 2 3
www.solunetti.fi
Etusivu / Elinkohtainen patologia / Naisen sukuelimet / Gynekologinen sytologia
taso 1

Gynekologinen sytologia

Gynekologiset irtosolunäytteet voidaan ilmoittaa PAPA-luokkina tai Bethesdan-luokituksen mukaisesti.

PAPA-luokat

0 Epäedustava näyte
-soluja niukasti tai ei lainkaan
-solukko ei edusta kohde elintä
-solukko vahvasti degeneroitunut tai nekroottinen
-solukko tuhoutunut näytteenvalmistuksen yhteydessä

I Epäedustava näyte
-malignin löydöksen kriteereitä ei ole todettavissa
-yksi poikkeava kriteeri (esim. lisääntynyt solukkuus tai lievät tumamuutokset)

II Atyyppisia ei-maligneja soluja
-yksi tai korkeintaan kaksi poikkeavaa kriteeriä todettavissa
-yksittäiset muutokset ovat voimakkuudeltaan vähäisiä

III Lievä epäily maligniteetista
-malignin solun kriteereitä todettavissa yksi tai useampia

IV Vahva epäily maligniteetista
-suurin osa malignin löydöksen kriteereistä todettavissa

V Maligni löydös
-kaikki tai melkein kaikki malignin löydöksen kriteerit todettavissa

[PAPA-luokat tasolla 1, Bethesdan tasolla 2, Puhtausasteet tasolla 3 (paina oikealla ylhäällä O tai + tai ++)]