not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Kuva

Maksastaasi Näyte
   
Maksastaasi 20x
   
Maksastaasi 40x
   
Maksa
   

Maksastaasi (stasis acuta hepatis) Näyte

Näytteenä on maksakudosta, jonka palkkirakenteisuus on säilynyt. Keskuslaskimot ja niiden ympärillä olevat sinusoidit ovat usein laajentuneet ja veritäyteiset. Pitkään jatkuessa muutokseen voi liittyä maksasolukatoa ja rasvavakuolisaatiota läheisissä soluissa. Näinollen tarkkaa eroa akuutin ja kroonisen maksastaasin välillä on joskus varsin vaikea tehdä. Portaalikentät näytteessä ovat normaalit. Näyte, HE-värjäys.