not available fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu / Rusto / Syyrusto
taso 2

Syyrusto

Nikaman välilevyn keskeisimmät rakenneosaset ovat annulus fibrosuksen syyrustossa tyypin I kollageenin muodostamat lamellit, jotka ovat osin irti toisistaan. Välilevyn sisäosa, nucleus pulposus, on lasirustoa koostuen pääosin tyypin II kollageenista, aggrekaanista ja hyaluronaanista. Selkärangan nikaman ja välilevyn välissä on kasvukauden aikana kasvulevy, mikä ilmenee tyypin X kollageenin värjäämisellä. Kuvassa on hiiren välilevy, jonka tyypin II ja X kollageenit on värjätty immunohistokemiallisesti. Tyypin II kollageeni värjäytyy vahvimmin nikaman kasvulevyissä, jossa myös tyypin X kollageeni värjäytyy lähes ainoastaan. Nucleus pulposus on hiirellä kohtalaisen löyhää rakenteeltaan, eikä säily mikroskooppisissa kiinnityksissä kovin hyvin. Tämän vuoksi tyypin II kollageenia ei saa kunnolla osoitettua siellä.
 

Hiiren välilevy, 1 kk, x4