not available not available
1 not available not available
www.solunetti.fi
level 1

sivusto123
Proliferative Phase
   
sivusto123
Proliferative Phase 100x
   
sivusto123
Proliferative Phase 200x
   
sivusto123
Kohtu
   

Proliferative phase (stadium proliferationis endometrii) 200x

Endometriumirauhasten epiteeli muodostuu tiheässä olevista sylinterimäisistä soluista, joilla on basaalinen tuma. Epiteeli on keskikorkeaa. Epiteelisoluissa nähdään usein mitooseja (nuolenkärjet). Strooma on lievästi ödeemistä (*). Sen solut ovat pienehköjä ja muodoltaan sukkulamaisia. Näissäkin nähdään usein mitooseja (nuolenkärjet). 200x suurennos, HE-värjäys.

 
 
Accessibility Feedback