not available not available
1 not available not available
www.solunetti.fi
level 1

sivusto123
Proliferative Phase
   
sivusto123
Proliferative Phase 100x
   
sivusto123
Proliferative Phase 200x
   
sivusto123
Kohtu
   

Proliferative phase (stadium proliferationis endometrii) 100x

Endometriuminrauhaset ovat tasakokoisia ja putkimaisia. Rauhasepiteeli muodostuu tiheässä olevista sylinterimäisistä soluista, joilla on basaalinen tuma. Epiteeli on keskikorkeaa. Epiteelisoluissa nähdään useita mitooseja (nuolenkärjet). Strooma on lievästi ödeemistä (*). Sen solut ovat pienehköjä ja muodoltaan sukkulamaisia. Näissäkin nähdään usein mitooseja (nuolenkärjet). 100x suurennos, HE-värjäys.


 
 
Accessibility Feedback