not available not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Inversio

Inversiossa jokin kromosomin osa kääntyy 180 astetta, minkä seurauksena se on kromosomissa väärinpäin. Perintöainesta ei tällöin yleensä häviä.

Jos kääntynyt kromosomin pala sisältää sentromeerin, inversion tapahtuessa sentromeerin paikka kromosomin pituusakselilla muuttuu. Tällöin kyseessä on ns. perisentrinen inversio. Parasentrisessä inversiossa kääntynyt kromosomi pala sijaitsee kokonaan sentromeerin ulkopuolella kromosomin pitkässä tai lyhyessä käsivarressa.

Inversio ei välttämättä aiheuta suurempia ongelmia, mutta toisinaan inversion seurauksena syntyy sairauksia kun inversio katkaisee geenin. Esimerkiksi noin 50 %:lla vaikeata tyypin A verenvuototautia (hemofiliaa) sairastavista taudin taustalla on suuri X-kromosomin pitkän käsivarren pään inversio.