not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Tuma polku Monitumainen solu
taso 2

Monitumainen solu

Soluissa on tavallisimmin yksi tuma solua kohti. Tähän sääntöön on kuitenkin muutamia poikkeuksia.

Kuvan esimerkissä on nuolilla osoitettu kaksi osteoklastia, jotka ovat monitumaisia, kookkaita soluja.

Luun aineenvaihdunnassa tapahtuu jatkuvaa luun uudismuodostusta ja liukenemista. Osteoklastit ovat vastuussa luun liuottamisesta. Ne tarttuvat luun pinnalle erittäen luun puolelle happoa, joka sitten liuottaa luuainesta.

Poikkijuovaisen lihaksen solut ovat toinen esimerkki monitumaisista soluista.

 
 
Saavutettavuusseloste