not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Kuva

Mikrovillukset

Elektronimikroskooppikuva mikrovilluksista hiiren ohutsuolessa.

nuoli = mikrovillukset (poikittais- ja pitkittäisleikkauksia)
nuolenpää = solujen välisiä liitoksia

 
 
Saavutettavuusseloste