fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 1

Alkujaokkeiden muodostuminen

Selkäjänteen sivulle molemmin puolin sen välittömään läheisyyteen tunkeutuva (paraksiaalinen) mesodermi tiivistyy ensin pitkittäisiksi palkeiksi, joka alkaa järjestäytyä peräkkäisiksi jaokkeiksi kolmannen viikon alussa. Nämä somitomeereiksi kutsutut jaokkeet ilmaantuvat ensin päänpuoleiselle alueelle. Ne koostuvat mesodermin soluista, jotka ovat järjestäytyneet solupyörteiksi keskiosan ympärille. Pään alueella jaokkeet muodostavat yhdessä hermostolevyn kanssa neuromeereja, ja ne ovat pään mesenkyymin alkuperä. Aluksi on erotettavissa etu-, väli-, keski- ja taka-aivot, jotka myöhemmin jakautuvat pienemmiksi yksiköiksi.

Takaraivosta alaspäin somitomeerit järjestäytyvät alkujaokkeiksi (somiiteiksi), joiden määrä lisääntyy nopeasti. Lopulta niitä on 42-44, joista 4 on takaraivossa, 8 kaulassa, 12 rintakehässä, 5 lantiossa, 5 ristiluussa ja 8-10 häntäluussa. Näistä ensimmäinen takaraivon ja viimeiset 5-7 häntäluun somiittia häviävät myöhemmin, kun taas jäljelle jääneet muodostavat selkärangan. Alkion ikä voidaan määrittää melko tarkasti somiittien määrän perusteella. 
 
Saavutettavuusseloste