not available fi not available
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Katokalvo, desidua (eng. decidua)

1. Varsinainen katokalvo,decidua basalis on pensassuonikalvostoon yhteydessä oleva edometriumin osa, jonka muodostamat väliseinät (septat, septae) jakavat runkovilluspuustoon toisiinsa yhteydessä olevaan 15-25 lohkoon (cotyledon). Epäyhtenäiset väliseinät mahdollistavat äidin veren horisontaalisen liikkeen lohkojen välillä.

2. Katokalvon kotelo (decidua capsularis; sileä suonikalvo, chorion laeve) on vesikalvoa myötäilevä endometriumin osa, jossa villuspuuston kehitys on päättynyt implantaation alkuvaiheessa.

3. Decidua parietalison perifeerinen, sikiön rakenteista vapaa kohdun limakalvon loppuosa.