not available not available not available
1 not available not available
www.solunetti.fi
level 1

End stage kidney Sample
   
End stage kidney 40x
   
End stage kidney 100x A
   
End stage kidney 100x B
   
Munuainen
   

End stage kidney Sample

Näytteenä on munuaista, jonka rakenne on täysin muuttunut. Interstitiumissa eli tukikudoksessa on selvä tulehdusreaktio, ja nähdään lymfosyyttikasaumia (nuolet). Paikoin näytteessä nähdään myös kalsifikaatiota (nuolenkärjet). Näytteessä olevasta munuaismuutoksesta käytetään nimitystä end stage-kidney. Näyte, HE-värjäys.