fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Frontpage polku General Pathology polku Inflammation polku Epithelioid Cell and Giant Cell
level 1

sivusto123
Granulomatous Inflammation (Lymph Node) Sample
   
sivusto123
Granulomatous Inflammation (Lymph Node) 40x
   
sivusto123
Granulomatous Inflammation (Lymph Node) 100x
   
sivusto123
Granulomatous Inflammation (Lymph Node) 200x
   
sivusto123
Granulomatous Inflammation for Foreign Body (Skin) Sample
   
sivusto123
Granulomatous Inflammation for Foreign Body (Skin) 40x
   
sivusto123
Granulomatous Inflammation for Foreign Body (Skin) 200x A
   
sivusto123
Granulomatous Inflammation for Foreign Body (Skin) 200x B
   
sivusto123
Imusolmuke
   
sivusto123
Iho
   

Epithelioid Cell and Giant Cell

Monosyytti toimii eräiden tulehdusjärjestelmään kuuluvien solujen kantasoluna. Epiteloidisolut ovat muuntuneita makrofaageja, joiden fagosytointiominaisuudet ovat vähentyneet ja joissa on todettu olevan jonkin verran sekretorisia ominaisuuksia. Epiteloidisolureaktio tavataan tyypillisesti tilanteissa, joissa elimistölle vieras antigeeni on vaikealiukoinen.

Jättisolu on muuntunut makrofaagi, jossa on useita tumia. Kaikki jättisolut eivät ole muuntuneita makrofaageja, myös kasvaimissa tavataan silloin tällöin kasvainjättisoluja. Jättisoluja tunnetaan kaksi päätyyppiä: Langhansin jättisolu ja vierasesine-tyyppinen jättisolu. Langhansin jättisolu liittyy pääasiassa tuberkuloottiseen tulehdusreaktioon. Kyseessä on monitumainen solu, jossa tumat asettuvat säännölliseen riviin solun reunoille. Vierasesine-tyyppinen jättisolu osallistuu vieraan materiaalin aiheuttamiin tulehduksiin, esim. ihon sisään jääneen ommelmateriaalin ympärille kehittyvään reaktioon. Vierasesine-tyyppisissä jättisoluissa todetaan solun sisällä useita tumia epäjärjestyksessä.

 
 
Accessibility Feedback