en fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
level 1

Cholesterolosis (Gallbladder) Sample
   
Cholesterolosis (Gallbladder) 40x
   
Cholesterolosis (Gallbladder) 100x
   
Anthracosis (Lymph Node) Sample
   
Anthracosis (Lymph Node) 40x
   
Anthracosis (Lymph Node) 200x
   
Sappirakko
   
Imusolmuke
   

Macrophage (macrophagocytus)

Monosyytti-makrofaagi-reaktio kuuluu toisaalta elimistön nopeisiin epäspesifisiin, toisaalta spesifisiin immunologisiin reaktiomekanismeihin. Makrofaagien pääasiallisena tehtävänä on fagosytoosi, jossa elimistöön tunkeutunut vieras materiaali pyritään tuhoamaan solunsisäisillä hajotusmenetelmillä. Makrofaagissa todetaan yksi tai useampi pyöreä tai soikea tuma. Makrofaagin sytoplasman rakenne vaihtelee huomattavasti syödyn materiaalin mukaan. Esim. keuhkoissa monet makrofaagit ovat lähes mustia syötyään hengitysilman mukana keuhkoihin kulkeutunutta hiilipigmenttiä. Yleensä makrofaagin sytoplasma värjäytyy vaaleaksi ja siinä voidaan nähdä vakuoleja.