not available not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
level 1

Asbestosis Sample
   
Asbestosis 40x
   
Asbestosis 200x
   
Asbestosis 400x
   
Keuhko
   

Asbestosis (asbestosis) Sample

Näytteenä on keuhkoa. Alveolit ovat paikoin laajentuneet (nuolenkärjet). Suuremmilla suurennoksilla voidaan todeta tumissa asbestikappaleita ja makrofaageissa hiilipigmenttiä. Näyte, HE-värjäys.