en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
solunetti  tekijät
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia

Yhteystiedot

Mikko Lammi
mikko.lammi @ umu.se

Sivusto

tekninen toteutus
Markus Hagman

grafiikka ja ulkoasu
Jenni Sarkkinen

Materiaalintuottajat

Jyväskylän yliopisto
Hilkka Reunanen
Ville-Veikko Oksa
Elina Dadu
Outi Välilehto

Itä-Suomen yliopisto
Mikko Lammi
Kirsi Rilla
Reijo Sironen
Miia Kauhanen
Toni Tyrmi
Mari Turunen
Hanna Kaijankoski
Pauli Hyvönen

Oulun yliopisto
Juha Tuukkanen
Timo Ruotsalainen
Tuomo Ruuska
Ilkka Puijola
Jenni Häivälä

Tampereen yliopisto
Heimo Syvälä
Sami Purmonen

Turun yliopisto
Minna Vainio
Lotta Leveelahti
Kaisa Heiskanen
Hanna Nissinen (Satakunnan AMK)
Erika Ryyppö
Kukka-Johanna Aimonen
Jorma Paranko

Åbo Akademi
Margaretha Gustafsson
Esa Nummelin

 
 
Saavutettavuusseloste