not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
level 1

sivusto123
Wilms´ tumor
   
sivusto123
Wilms´ tumor 20x
   
sivusto123
Wilms´ tumor 40x A
   
sivusto123
Wilms´ tumor 40x B
   
sivusto123
Wilms´ tumor 200x A
   
sivusto123
Wilms´ tumor 200x B
   

Wilms´ tumor (nephroblastoma) 40x

Histologisesti voidaan löytää kolmea erilaista kudosta: blastematoottista, stromaalista ja epiteliaalista. Epiteliaalinen komponentti koostuu lähinnä tubularisista rakenteista sekä primitiivisistä glomeruluksista. 40x suurennos, HE-värjäys. 
 
Accessibility Feedback