not available not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
level 1

Wilms´ tumor
   
Wilms´ tumor 20x
   
Wilms´ tumor 40x A
   
Wilms´ tumor 40x B
   
Wilms´ tumor 200x A
   
Wilms´ tumor 200x B
   

Wilms´ tumor (nephroblastoma) 200x

Näytteessä tavataan vaihtelevassa määrin tubularisia rakenteita sekä primitiivisiä glomeruluksia. Lisäksi todetaan primitiivistä blasteemaa ja stroomasolukkoa. 200x suurennos, HE-värjäys.