not available not available
1 not available not available
www.solunetti.fi
level 1

sivusto123
Papillary Cystadenoma (Ovary)
   
sivusto123
Papillary Cystadenoma (Ovary) 40x
   
sivusto123
not available
   
sivusto123
Munasarja
   

Papillary cystadenoma (cystadenoma serosum papilliferum ovarii) 40x

Kystisen ovariotuumorin osittain näkyvän kystan (#) seinämää verhoaa pääasiassa yksirivinen, lieriömäinen epiteeli. Strooma on tiivis ja fibroottinen (*). Epiteeli ja strooma muodostavat papillaarisia rakenteita (nuolet). Epiteeli on seroosityyppistä ja limavakuoleja ei nähdä. Atypiaa ei tule esille. Näyte on siis benignistä, seröösistä, papillaarisesta kystadenoomasta. Jos epiteeli olisi selvästi monikerroksista, proliferoivaa ja atyyppista, puhuttaisiin semimalignista muutoksesta (borderline), vaikka invaasiota ei nähtäisikään. 40x suurennos, HE-värjäys.

 
 
Accessibility Feedback